Deutsch   English   polski 
Elementy do pompy Kołnierz Kołnierz oporowy Koło jezdne napędowe 
Koło zębate Łącznik Nakrętka koronkowa Obudowa Łożyska Oś Pierścień Ślimak Stożek Sworzeń Tuleja sprzęgła Tuleja z mosiądzu Tulejka ślizgowa 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dn. 30.11.2016 

W związku z realizacją przez  WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA projektu pn. Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0068/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji  zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej
  [30.11.2016] Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WS. PRAC BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAPYTANIEM Z DNIA 30.11.2016r.

  [14.12.2016] Informacja o wyniku postępowania - Roboty budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dn. 09.12.2017

W związku z realizacją przez  WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA projektu pn. Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0068/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji  zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższymi linkami

  [09.12.2017] Zapytanie ofertowe - FREZARKA
 [09.12.2017] Formularz ofertowy - FREZARKA


Powyższe ogłoszenie ukazało się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


KOMUNIKAT : z uwagi na błędnie przyjęty termin składania ofert postępowanie zostało unieważnione.

Powyższa informacja została upubliczniona również na poniższej stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074195

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dn. 09.12.2017

W związku z realizacją przez  WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA projektu pn. Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0068/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji  zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższym linkiem

  [09.12.2017] Zapytanie ofertowe - TOKARKA
  [09.12.2017] Formularz ofertowy - TOKARKA


Powyższe ogłoszenie ukazało się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


KOMUNIKAT : z uwagi na błędnie przyjęty termin składania ofert postępowanie zostało unieważnione.

Powyższa informacja została upubliczniona również na poniższej stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074199

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 z dn. 09.12.2017

W związku z realizacją przez  WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA projektu pn. Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0068/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji  zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższym linkiem

  [09.12.2017] Zapytanie ofertowe - Oprogramowanie typu CAM
  [09.12.2017] Formularz ofertowy - Oprogramowanie typu CAM

 
Powyższe ogłoszenie ukazało się również na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WS. OPROGRAMOWANIA PROJEKTOWEGO CAD/CAM Z DN. 28.12.2017r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę oprogramowania typu CAM, przetarg wygrała firma:

DPS Software Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Data wpłynięcia oferty 27/12/2017r.
Cena netto: 66 780 zł
Cena brutto: 82 139 zł

Informacja o wyborze dostawcy została upubliczniona również na poniższej stronie internetowej: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074200

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dn. 17.01.2018

W związku z realizacją przez  WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA projektu pn. Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0068/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji  zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższymi linkami

  [17.01.2018] Zapytanie ofertowe - FREZARKA I TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE
  [17.01.2018] Formularz ofertowy - FREZARKA I TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE

 
Powyższe ogłoszenie ukazało się również na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WS.  DOSTAWY TOKARKI I FREZARKI STEROWANYCH NUMERYCZNIE Z DN. 09.03.2018r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę obrabiarek sterowanych numerycznie, przetarg wygrała firma:

DMG MORI Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
63-300 Pleszew
Data wpłynięcia oferty 28/02/2018r.
Cena łączna: 1 316 704,52 zł

Informacja o wyborze dostawcy została upubliczniona również na poniższej stronie internetowej: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081940

 

 


 

"Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020" Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.01.05.00-32-0068/16-00 z dnia 18.05.2017r.
TYTUŁ PROJEKTU: "Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET "
CEL PROJEKTU: "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi"
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 259 005,69 zł
BENEFICJENT: WIÓR-MET Zakład Produkcyjny Janusz Grządka

 

Kontakt
ul. Wczasów 6
70-711 Szczecin
tel/fax 091 4612582
http://www.wiormet.com